Friday, October 8, 2010

Η μορφή των επιχειρήσεων άλλαξε δια παντός

Leave a Comment
Πριν λίγες μέρες, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα δύο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2009 και 2010 από την Ernst & Young, σύμφωνα με τα οποία η μορφή των επιχειρήσεων άλλαξε δια παντός. Η αλλαγή αυτή οφείλεται - όπως είναι αναμενόμενο - στην ιδιάζουσα οικονομική κατάσταση των τελευταίων δύο χρόνων, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.

Στο post αυτό θα αναφερθούν τα πιο σημαντικά σημεία της έρευνας αυτής, τα νέα δεδομένα στους επιχειρηματικούς κλάδους, καθώς και οι προτεινόμενες στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν από τις εταιρείες προκειμένου να επωφεληθούν (ή έστω να επιβιώσουν) της δυσχερούς αυτής περιόδου για την ανάπτυξη.

Λέξη-κλειδί: ευελιξία
Μια ολόκληρη γενιά άλλαξε στάση ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και του μοντέλου εταιρικής διοίκησης ως αποτέλεσμα των δεδομένων των τελευταίων τριών ετών.

Αυτό που φαίνεται να έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις είναι μια πιο ισορροπημένη πορεία, ένα λιγότερο ριψοκίνδυνο δρόμο προς την ανάπτυξη που ενδεχομένως να παρουσιάζει χαμηλότερες βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, αλλά με περισσότερα μακροπρόθεσμα οφέλη όσον αφορά στην επιτυχή διαχείριση.

Ουσιαστικά, οι μελλοντικοί ηγέτες της αγοράς θα είναι εταιρείες που θα διακρίνονται από ένα καλό επιχειρηματικό πνεύμα σε συνδυασμό με τη λέξη-κλειδί: την ευελιξία. Οι πρωταγωνιστές για το 2011 και 2012 θα είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να λάβουν και να υλοποιήσουν καίριες αποφάσεις.

Μια σημαντική διαπίστωση που προέκυψε μέσα από την έρευνα και που αποτελεί ουσιαστικά την επιβεβαίωση όσων όλοι περιμένουμε είναι το γεγονός ότι μετά την έξοδο από την κρίση, θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα αρκετά αλλαγμένο επιχειρηματικό τοπίο.

Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε όμως; Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε;

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να στρέψουν τις προσπάθειές τους στην καινοτομία σε επίπεδο προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και όχι στο τόσο αναμενόμενο κομμάτι των οικονομικών. Για παράδειγμα, η επένδυση σε ικανούς συνεργάτες και η έρευνα με σκοπό την καινοτομία αποτελούν δύο πολύ καλές πρακτικές.

Μιλώντας για καινοτομία και ευελιξία, δύο βασικοί παράγοντες που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία των εταιρειών είναι αφενός η ταχύτητα με την οποία μια επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί στις ευκαιρίες αλλά και στις απειλές και αφετέρου η ενίσχυση της ευελιξίας στον τρόπο λειτουργίας της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται έγκαιρα.

Ο Lars Weigl – Global Performance Improvement Leader (Ernst & Young) - επισημαίνει χαρακτηριστικά:
Οι εταιρείες πρέπει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, να επικεντρώνονται στη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών τους, να βελτιώνουν την αλυσίδα προμηθειών, ώστε να μειώνουν το χρόνο εισαγωγής στις αγορές και να ενισχύσουν την καινοτομία και την προσαρμοστικότητά τους έτσι ώστε να βελτιστοποιούν την πρόσβαση στις αγορές και το εύρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών προσέλκυσης νέων πελατών.

Ήδη πολλές εταιρείες έχουν αρχίσει να αναθεωρούν το επιχειρησιακό τους μοντέλο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές που έρχονται.

Εσείς;

Ταυτότητα Έρευνας

Η έρευνα Planning for Growth, που πραγματοποιήθηκε από την Ernst & Young, αποσκοπούσε στη διερεύνηση των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία μετά την οικονομική ύφεση, στο κατά πόσο αυτές θα έχουν προσωρινό ή μόνιμο χαρακτήρα και στο εάν θα επηρεαστεί ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες μετρούν την απόδοσή τους. Οι ερωτηθέντες καλύπτουν όλους τους βασικούς επιχειρησιακούς κλάδους και εκπροσωπούν τις 15 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου: Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Νότια Αφρική, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το πόρισμα αφορά στη δημιουργία μιας εικόνας για τα επόμενα τρία χρόνια από την οπτική γωνία του επιχειρηματικού κόσμου και εξετάζει παράλληλα τις μακροπρόθεσμες αντιδράσεις που σχεδιάζουν οι επιτυχημένες εταιρίες ανά τον κόσμο.

0 comments:

Post a Comment