Monday, October 18, 2010

Η έννοια των Insights

3 comments

Στο παρόν post θα αναλυθεί η έννοια των insights και η άμεση σχέση τους με επιχειρηματικές αποφάσεις και στρατηγικές προώθησης. Ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο άρθρο θα βρουν όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι εταιρείες τους κινδύνους που εσωκλείουν επιχειρηματικές αποφάσεις και στρατηγικές, οι οποίες βασίζονται σε λανθασμένα insights.


Η λέξη Insight σύμφωνα με τη Wikipedia μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παρόμοιο νόημα ως:
  • κομμάτι πληροφορίας

  • κατανόηση της φύσης των πραγμάτων μέσω της νόησης και της διαίσθησης

  • ενδοσκόπηση

  • αναγνώριση σχέσεων και συμπεριφορών που αναπτύσσονται μέσα σε ένα μοντέλο/ πλαίσιο/ σενάριο


Ουσιαστικά, λοιπόν, μιλάμε για ένα κομμάτι πληροφορίας που έχουμε εκμαιεύσει από την ανάλυση που έχει προηγηθεί κατά τη μελέτη (σχεσιακή και συμπεριφορισιακή) ενός μοντέλου μέσα σε ένα πλαίσιο (context) που έχουμε θέσει. Με ακόμα πιο απλά λόγια, πρόκειται για μια πληροφορία που ναι μεν βασίζεται στην παρατήρηση και τη μελέτη, αλλά εμπεριέχει παράλληλα και το στοιχείο της διαίσθησης του παρατηρητή.In business


Η είσοδος των insights σε θέματα business σχετίζεται με τη συνειδητοποίηση ότι η έμφαση των αποτελεσμάτων από μεμονωμένα ερευνητικά projects πρέπει να μετατοπιστεί σε μια πιο ευρεία κατανόηση των δυναμικών που παρουσιάζονται στο σύνολο μιας αγοράς. Επιπλέον λόγο αποτελεί το αντίκτυπο του information technology. Η πρόοδος της τεχνολογίας έδωσε την πρόσβαση σε μια τεράστια μάζα πληροφοριών, οι οποίες αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων.


Ένα πλεονέκτημα της διαχείρισης των insight είναι ότι χρησιμοποιώντας το σύνολο των διατιθέμενων πληροφοριών, ελαχιστοποιείται η ανάγκη για άσκοπες επαφές και κόστη με τους πελάτες με σκοπό τη συγκέντρωση δεδομένων από αυτούς.In marketing


Ένας άλλος τομέας στον οποίο εισέρχεται δυναμικά η έννοια των insights είναι αυτός του marketing. Το insight αποτελεί μια δήλωση βασισμένη στην εις βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς και των πιστεύω των καταναλωτών-στόχων, που συνδέεται σε ένα συναισθηματικό επίπεδο με τον καταναλωτή, προκαλώντας μια ξεκάθαρη αντίδραση, η οποία έχει τη δύναμη να αλλάξει τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Τα insights πρέπει να επηρεάσουν μια αλλαγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή, μέσω της οποίας θα επωφεληθεί η εταιρεία, οδηγώντας σε ικανοποίηση του στόχου μάρκετινγκ που έχει τεθεί.


---


Το στοιχείο της διαίσθησης, λοιπόν, αλλά και η συναισθηματική σύνδεση με τον καταναλωτή αποτελεί το λόγο για τον οποίο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων insights για ένα συγκεκριμένο θέμα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την αγορά-στόχο και κατά συνέπεια θα μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.


Τα insights είναι στατιστικά δεδομένα; Όχι. Είναι η αποτύπωση των trends; Όχι. Είναι τα συμπεράσματα από τις πρακτικές; Όχι. Είναι η αντίληψη που έχουν οι καταναλωτές για ένα θέμα ή ένα προϊόν/υπηρεσία; Όχι. Είναι οι πραγματικές ή αντιληπτές αδυναμίες που μπορούν να αξιοποιηθούν ως ανταγωνιστικές επιδόσεις ή αξίες; Όχι. Είναι η συνδυαστική γνώση από το σύνολο των πληροφοριών; Και πάλι όχι.


Η αλήθεια είναι ότι τα Insights αποτελούν τη γνώση και την πληροφορία που εξάγεται από το συνδυασμό όλων των παραπάνω.


Στην πράξη, τα insights είναι περισσότερο αποτελεσματικά όταν προκαλούν ή είναι ένα από τα παρακάτω:
  1. απροσδόκητα

  2. δημιουργούν ανισορροπίες

  3. αλλάζουν ορμή

  4. αξιοποιούνται μέσω ενός πλεονεκτήματος ή σημείου διαφοράς που η μάρκα σας μπορεί να προσφέρει


Στη Nelios.com παρακολουθούμε τα insights και τα trends (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), μελετάμε επιτυχημένες αλλά και μη αποδοτικές πρακτικές, ενημερωνόμαστε για ζητήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ σαν απόρροια όλων αυτών είμαστε σε θέση να προτείνουμε ένα σαφές επιχειρηματικό πλάνο χρησιμοποιώντας μια προσδοφόρα στρατηγική.


Κλείνοντας, λοιπόν, αυτό που πρέπει να συγκρατήσετε είναι πως η έννοια των insights αποτελεί εργαλείο για αποφάσεις και στρατηγικές, αλλά απαιτείται παράλληλα συνεχής εκπαίδευση και γερές βάσεις για να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι κάποιος είναι ικανός να αναγνωρίσει ένα insight σωστά! Πιο συγκεκριμένα, η γνώση αποκτάται και μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας βασιζόμενη σε γεγονότα και της συνεργασίας με ειδικούς ανά τομέα δραστηριότητας.


Bonus material: Η Google έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο αναζήτης μοτίβων όγκου αναζήτησης με φίλτρο την περιοχή, την κατηγορία, τα χρονικά όρια και άλλες ιδιότητες. Μπορείτε να πειραματιστείτε με το Google Insights εδώ.3 comments: