Tuesday, February 10, 2015

Αργυρό Βραβείο για την KeyTours στα Greek Tourism Awards 2015!

Leave a Comment


Η Keytours έχοντας θέσει όχι μόνον ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς στόχους οι οποίοι αφορούν σε όλο το εύρος της εταιρείας και της δραστηριότητάς της, όπως προφανώς αύξηση του τζίρου, αλλά και γενικότερη εδραίωση του brand ως προς το online προϊόν κατέστησε σαφή την ανάγκη για εφαρμογή μίας στρατηγικής η οποία θα κινούταν ευέλικτα και σφαιρικά.

Το γεγονός ότι η Keytours είναι μία εταιρεία με σοβαρή εμπειρία στον χώρο της διοργάνωσης tours και έχοντας γνώση της δυναμικής της, μας οδήγησε στο να εφαρμόσουμε στοχευμένο και εξειδικεύμενο Search Marketing. Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογή πρακτικών Onsite και Offsite SEO σε συνδυασμό με διενέργεια εκτεταμένης καμπάνιας Google Adwords (SEM).

Το όλο εγχείρημα απότελεσε πρόκληση για τη Νelios καθώς οι στόχοι ήταν εξαρχής υψηλοί και τα αποτελέσματα τα οποία κληθήκαμε να επιτύχουμε απαιτούσαν όχι μόνον τεχνογνωσία αλλά ταυτόχρονα αφοσίωση και καινοτομία.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η βάση μας ήταν ένα website το οποίο αποτελείται από έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σελίδων, κατέστη άμεσα σαφές ότι η εφαρμοζόμενη στρατηγική θα έπρεπε να είναι επιθετική και ολιστική.

Συγκεκριμένα, στο κομμάτι του Onsite SEO, πραγματοποιήθηκε στρατηγική έρευνα και κατόπιν ενημέρωση των meta tags του website. Συπληρωματικά έγινε βελτιστοποίηση του κώδικα του website με βάση τις προδιαγραφές του W3C (παγκόσμιος οργανισμός προτύπων διαδικτύου) καθώς και τροποποιήσεις με βάση τα πρότυπα της Google για SEO friendly πρακτικές.

Εκμεταλλευτήκαμε τη σοβαρή ανάγκη για δημιουργία ποιοτικών back links προς το website (off site), πραγματοποιώντας συγγραφή άρθρων και κατόπιν δημοσίευσή τους σε διεθνή travel blogs. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η συλλογή ενός ιδιαίτερα σημαντικού αριθμού back links όλα εκ των οποίων αποτέλεσαν ένα αξιόλογο εργαλείο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του SEO. Πραγματοποιώντας χρήση εξειδικευμένων εργαλείων όπως canonical links και rich snippets καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα αξιόλογο και άρτια δομημένο πλαίσιο γύρω από το SEO του website. Οι εφαρμογές αυτές εξασφάλισαν επιπλέον ώθηση στο όλο εγχείρημα αφού η παρουσίαση της Keytours στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης είναι πολύ πιο εμφανής και κατ αυτόν τον τρόπο προσελκύει περισσότερες οργανικές επισκέψεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις συνολικά 1.500 λέξεις κλειδιά τις οποίες δημιουργήσαμε μετά από συστηματική έρευνα σε συνδιασμό με όλα τα παραπάνω, η κατάταξη του Keytours ως προς τις μηχανές αναζήτησης, ήταν πλέον ανοδική και σταθερά πολύ υψηλή.

Έχοντας πλέον δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να επενδύσουμε σε ακόμα πιο στοχευμένες ενέργειες, προχωρήσαμε στη διενέργεια Google Adwords Campaign. Πρόκειται για μία εξαιρετικά μελετημένη καμπάνια η οποία οργανώθηκε στρατηγικά και με σκοπό να καλύψει το προϊόν της Keytours κυριολεκτικά σε όλο του το φάσμα.

Η καμπάνια αποτελείται από ουσιαστικά 50 διαφορετικές καμπάνιες. Τον κύριο λόγο της έκτασής της αποτελεί η ύπαρξη διαφορετικών αγορών στόχων καθώς και διαφορετικών concept ανά χώρα. Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική κάθε αγοράς και κατά συνέπεια την ανάγκη για ακριβή απάντηση στο request κάθε πελάτη σε αναζήτηση, δημιουργήσαμε 800 διαφορετικά Ad groups και κατ επέκταση 800 διαφορετικά landing pages. Στόχος, να προβλέψουμε κάθε πιθανό σενάριο αναζήτησης αλλά και προβολής όλων των προϊόντων της Keytours. Για τη διενέργεια της καμπάνιας δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν περίπου 150.000 keywords τα οποία προέκυψαν μετά από πολυεπίπεδη έρευνα σχετικά με τους όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται ανά χώρα και μας οδήγησαν στο να συνδυάσουμε αυτούς μεταξύ τους χρησιμοποιώντας σχεδόν μαθηματικούς τρόπους (Athens tours, things to do, sightseeing, trips, excursions, things to see, private, shore excursions κτλ). Ταυτόχρονα, επενδύσαμε και σε αντίστοιχες mobile campaigns θέλοντας να εμπλουτίσουμε μία ήδη ολοκληρωμένη καμπάνια.

Το αποτέλεσμα κατέστη δυνατό με καθημερινό monitoring και επιμελές optimization της καμπάνιας κάνοντας έτσι πραγματικότητα την επίτευξη εξαιρετικά υψηλών στόχων.

Μπορούμε πλέον και κάνουμε λόγο για αύξηση του revenue της Keytours κατά 400%. Μία άυξηση η οποία προήλθε μέσω χρήσης δυναμικών online εργαλείων όπως η δημιουργία αξιόλογων back links, ρεαλιστικών και σχετικών με το προϊόν key words αλλά και της διενέργειας μίας Adwords καμπάνιας η οποία ήταν εκτενής όχι μόνο ως προς το τελικό μέγεθος αλλά και ως προς το βάθος έρευνας.

Συνοψίζοντας, είμαστε σε θέση να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όχι μόνον επετεύχθη ο προφανής στόχος της αύξησης του revenue για την Keytours αλλά και ότι επετεύχθησαν και στόχοι περισσότερο ποιοτικοί. Πρόκειται σαφέστατα για τη δημιουργία ενός συνεχούς online καναλιού κρατήσεων για την Keytours του οποίου η δυναμική αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και το καθιστά ως ένα από τα βασικότερα κανάλια κρατήσεων της Εταιρείας. Επιπλέον, σημειώθηκε σοβαρή μείωση της εξάρτησης της Εταιρείας προς τρίτους γεγονός το οποίο αποτελεί παράγοντα σημαντικό στην γενικότερη εδραίωση του brand. Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στο να υπάρχει ομοιομορφία στην πώληση του προϊόντος καθώς αυτό πλέον δεν παρουσιάζει ανησυχητικές αποκλίσεις (τα bookings προκύπτουν πλέον από όλη την γκάμα του προϊόντος και όχι μόνον από τους κλασσικούς προορισμούς εκδρομών).

Keypoints SEO
 • Βελτίστοποίηση κώδικα βάση W3C (Παγκόσμιος Οργανισμός Διαδικτύου) 
 • Βελτιστοποίηση πάνω από 800 landing pages (meta tags, κείμενα, πυκνότητα keywords) 
 • Εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών όπως Canonical Links, Rich Snippets, XML Sitemaps 

Keypoints SEM (Adwords Campaign)
 • 50 χώρες 
 • 50 Καμπάνιες 
 • 800 Ad Groups 
 • 800 Landing Pages 
 • Περίπου 150.000 λέξεις κλειδιά 
 • Εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων SEM όπως Sitelinks, Call Extensions 
 • Mobile Campaigns 

Ενδεικτικά αποτελέσματα:
 • Κατάταξη στην πρώτη σελίδα της Google για περισσότερες από 1000 στοχευμένες λέξεις κλειδιά 
 • Αύξηση κρατήσεων: 400% σε μόλις 2 χρόνια 
 • Οι κρατήσεις από το Website πλέον αποτελούν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του τζίρου της εταιρίας 
 • Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης 
 • Το website προσελκύει μέσω του SEO/SEM Marketing πωλήσεις για το μεγαλύτερο εύρος των προϊόντων της εταιρίας (ενώ παλαιότερα αφορούσε μόλις το 10% του εύρους προϊόντων)

0 comments:

Post a Comment